Muối Tiêu Sấy

Muối Tiêu Sấy

Thành Phần Muối tiêu sọ sấy

  • Muối (80%)
  • Tiêu (15%)
  • Bột ngọt (5%)

Sản Xuất tại:
CƠ SỞ CHẾ BIẾN – SẢN XUẤT MUỐI SẤY NGỌC YẾN
Chủ Doanh Nghiệp: Huỳnh Văn Bé
Địa chỉ: 501, Khóm Tân Đông B, TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp, Việt Nam.
Điện thoại: 0277.3833900
Di động: 039 7352 532
Website: www.muoisayngocyen.com.vn
Email: muoisayngocyen@gmail.com